PHÒNG TƯ VẤN BÁN HÀNG DỰ ÁN HẠ LONG SUNSHINE CITY.
Hotline: 098.9955.468
Website: https://www.halongsunshinecity.com.vn/
Địa chỉ:   KĐT Mon Bay, Trần Quốc Nghiễn, Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh